Economische indicatoren

Conjunctuurindicatoren moeten zo snel en zo accuraat mogelijk de huidige en toekomstige economische activiteit registreren, globaal en voor diverse sectoren en regio’s afzonderlijk.

Voor het beleid, het bedrijfsleven en burgers is accurate en tijdige informatie over de conjunctuur essentieel om correcte beslissingen te kunnen nemen. Daarbij zijn vooral de omslagpunten van het grootste belang, de momenten waarop de beweging omkeert, van omhoog naar omlaag of vice versa.

De weg naar alle informatie over het bruto nationaal product (bnp), de prijsindex, de vertrouwensindex en de handelsbalans van België vindt u hier.