Vertrouwensindex

Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, berekent op basis van maandelijkse enquêtes de index van het consumentenvertrouwen ('Consumer Confidence Indicator'). In België voert de Nationale Bank van België (NBB) iedere maand conjunctuurenquêtes uit. Dit gebeurt aan de hand van een steekproef van ondernemingen uit drie sectoren: de verwerkende nijverheid, de handel en de bouw.

De meest recente conjunctuurenquête kunt u raadplegen op de website van de NBB.

Op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vindt u een overzicht van de voornaamste conjunctuurgegevens op dit moment.

Op de website van Eurostat kunt u de 'Harmonized Indices of Consumer Prices (HICP)' raadplegen.