Statistieken

Aan de hand van analyses en kerncijfers kunt u zich een beeld vormen van de economische activiteit in België. Uiteraard moet u die ook in een ruimer Europees en mondiaal economisch kader bekijken. Veel gegevens over de economische activiteit zijn afkomstig van internationale organisaties zoals de Oeso (en), Eurostat (en), het IMF (en) … maar ook op federaal en gewestelijk niveau verzamelt België allerhande statistieken.

De basisopdracht van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (het voormalige Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)) bestaat uit het verzamelen, verwerken en verspreiden van cijfergegevens over de Belgische samenleving.

De cijfers

Wat wilt u weten:

  • Hoeveel mannen en vrouwen er in uw gemeente wonen? 
  • Hoe het zit met de bouwactiviteit in België, uw regio en zelfs uw gemeente? 
  • Hoeveel gezinnen en bedrijven in België een internetaansluiting hebben? 

Heel wat statistieken zijn interessant en kunnen bovendien van belang zijn als u een bedrijf wilt oprichten. U vindt dit cijfermateriaal op de website van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie in zes verschillende rubrieken (met elk hun eigen subrubrieken):

De studiedienst van de Vlaamse Regering hecht belang aan de verspreiding van juist en up-to-date cijfermateriaal.
De statistische gegevens van het Vlaams Gewest vindt u op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Een overzicht van de statistieken over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse.

Het 'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique' (IWEPS) is een instelling van openbaar nut die statistische gegevens over Wallonië verzamelt.
De statistische gegevens over Wallonië (fr) vindt u op de website van het IWEPS.

Gegevensinzameling

Vanuit haar rol als openbare statisticus kan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) als enige verplichte enquêtes opleggen aan burgers, bedrijven en organisaties (behalve de enquêtes die te maken hebben met buitenlandse handel en internationaal betalingsverkeer; die worden door de Nationale Bank van België georganiseerd). 

Meer informatie over deze gegevensinzameling vindt u op de website van de ADSEI.

Kerncijfers en economische databank

De website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie geeft een overzicht van de kerncijfers van de Belgische economie. Bovendien kunt u op de website een lijst van publicaties over statistieken raadplegen.

Meer gedetailleerde informatie en grafieken vindt u in de economische databank be.STAT.

be.STAT is de grootste interactieve verzameling sociaal-economische statistieken in België. Met deze economische databank kunt u rechtstreeks opzoekingen doen in het datawarehouse van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Deze toepassing is volledig geïntegreerd in de rubriek 'Statistieken en cijfers' (onder de rubriek 'Statistieken en analyses') op de website van de FOD Economie. U krijgt dankzij be.STAT dus vanuit de gewone navigatie toegang tot het dynamische luik, zonder een afzonderlijke toepassing te moeten openen.