Economie

Economie is een breed thema waarover heel wat cijfergegevens bestaan. Via onderstaande links vindt u onder andere een antwoord op volgende vragen: 

  • Wat is de evolutie van de prijzen van goederen en diensten die opgenomen zijn in de consumptieprijsindex? 
  • Hoe evolueren de conjunctuurindicatoren zoals loonkosten, omzet, investeringen, afzetprijzen, werknemers … ? 
  • Hoe evolueren de cijfers van de btw-plichtige bedrijven in België?

In de eerste twee subthema's van de cijfers over de economie op de website van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) komen de consumptieprijzen en de conjunctuurindicatoren aan bod.
Het thema ondernemingen wordt daarna in drie subrubrieken behandeld: de levensloop van de ondernemingen, structurele gegevens over de ondernemingen en het ICT-gebruik bij ondernemingen.
Tot slot zijn er een aantal relevante cijfers over de industrie- en bouwsector en de landbouwsector beschikbaar.

De Studiedienst van de Vlaamse overheid biedt cijfers over de economie in volgende beleidsdomeinen: buitenlandse handel, economie, financiën en begroting, landbouw, ontwikkelingssamenwerking en steden.

De statistieken over economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevatten cijfers over de overheidsfinanciën en over productie en ondernemingen.

Op de website van het 'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique' (IWEPS) vindt u cijfers over: 

In de rubriek 'La Wallonie en bref' staat ook een tabel met cijfers over ondernemingen. (fr)