Verkeer en vervoer

Alle statistieken over verkeer en vervoer in België zijn hieronder verzameld. Ze geven u een antwoord op vragen als: 

  • Hoe groot was het voertuigenpark in België in het afgelopen jaar (een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus)? 
  • Hoeveel verkeersongevallen  gebeurden er in België het afgelopen jaar? 
  • Hoeveel reizigers heeft het openbaar vervoer over de weg vervoerd in de afgelopen jaren in België?

Op het gebied van verkeer publiceert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie regelmatig gegevens over de verkeersongevallen, het totaal in België in het verkeer gebrachte motorvoertuigen (het voertuigenpark) en het aantal inschrijvingen over een bepaalde periode van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen in ons land

Wat vervoer betreft heeft de ADSEI cijfers over het goederenvervoer en/of het personenvervoer via de verschillende vervoersmodi: weg, binnenscheepvaart, zeevaart, spoor en lucht.

Op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering vindt u cijfers over mobiliteit (Beleidsdomein Mobiliteit): bereikbaarheid, infrastructuur, leefbaarheid, milieu, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, vervoermiddelen, vervoersprestaties, zeehavens.

U vindt op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een rubriek 'Vervoer' met gegevens over het motorvoertuigenpark en het vervoer van personen en goederen.

U vindt een tabel met cijfers over het vervoer (fr) terug op de website van het 'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique' (IWEPS) onder de subrubriek 'Territoire' van 'La Wallonie en bref'.