Werkgelegenheid en levenskwaliteit

 De statistieken over Werkgelegenheid en levenskwaliteit geven u een antwoord op vragen zoals: 

  • Wat is de omvang, structuur en evolutie van de werkgelegenheid en werkloosheid in België? 
  • Wat is het onderwijsniveau van de Belgische bevolking? 
  • Hoeveel bedraagt het huishoudbudget en inkomen van Belgische gezinnen en wat zijn hun levensomstandigheden?

Onder de rubriek Arbeidsmarkt en levensomstandigheden publiceert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie regelmatig over de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Er zijn recente gegevens beschikbaar over de werkgelegenheid en werkloosheid en over de lonen, maar ook over onder meer beroepsopleidingen en onderwijsniveau. Daarnaast worden er jaarlijkse enquêtegegevens gepubliceerd over het inkomen en de levensomstandigheden en zijn er elk jaar een aantal nieuwe fiscale data beschikbaar. Tot slot geeft deze rubriek ook heel wat informatie over de (vrije-)tijdsbesteding van de Belgen.

De Studiedienst  van de Vlaamse Regering geeft cijfers over verschillende beleidsdomeinen die te maken hebben met werkgelegenheid en levenskwaliteit: arbeidsmarkt, gelijke kansen, onderwijs en vorming, welzijn en kansarmoede, gezondheid, en wonen.

De statistieken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevatten cijfers over werkgelegenheid en levenskwaliteit in verschillende rubrieken: 

Het 'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique' (IWEPS) biedt cijfers over de arbeidsmarkt en levensomstandigheden in de volgende rubrieken: 

Onder de rubriek 'La Wallonie en bref' staan ook enkele tabellen met cijfers over: