Diensten voor ondersteuning en probleemoplossing

logo

U hebt een vraag of een probleem in verband met rechten, regels, verplichtingen of procedures die in de Europese of Belgische wetgeving vastgelegd zijn? Wij kunnen u helpen op deze zes domeinen: 

 • Productspecificaties
 • Beroepskwalificaties
 • Ondernemen
 • Online-consumentengeschillen
 • Grensoverschrijdende gezondheidszorg
 • Grensoverschrijdende arbeid

U wordt geholpen in het Nederlands, Frans of Engels. Doorgaans ontvangt u binnen 15 werkdagen een antwoord op uw vraag.

 

Productspecificaties

Bij het Productcontactpunt (PCP) en het Bouwproductcontactpunt (BPCP) kunt u terecht voor:

 • een elektronisch exemplaar van of onlinetoegang tot de Belgische technische voorschriften en de Belgische administratieve procedures die van toepassing zijn op specifieke goederen, een specifiek type goederen of op het gebruik, de assemblage of de installatie van producten in de bouw
 • informatie over de vraag of volgens de Belgische wetgeving een voorafgaande machtiging vereist is voor deze goederen of dit type goederen.

Beroepskwalificaties

Bij het Belgisch assistentiecentrum voor de erkenning van beroepskwalificaties, beter bekend onder de naam Be-Assist, kunt u terecht voor:

 • informatie over gereglementeerde beroepen en hun specifieke toegangsvoorwaarden in België
 • informatie over de stappen die u moet ondernemen om in België toegang te krijgen tot een gereglementeerd beroep op basis van beroepskwalificaties die u in een andere lidstaat
 • de nodige begeleiding of ondersteuning indien u problemen ondervindt in de loop van het erkenningsproces.

Voor meer gedetailleerde informatie over een specifiek beroep of voor de erkenningsprocedure zelf verwijst Be-Assist de aanvrager naar de bevoegde instanties voor het betreffende beroep.

 

Ondernemen

Een Ondernemingsloket kan u helpen met:

 • het onderzoeken van zakelijke opportuniteiten of de uitbreiding van diensten naar België
 • de oprichting van een nieuw bedrijf in België
 • regels en formaliteiten die van toepassing zijn in België
 • het doorlopen van administratieve procedures in België

Online-consumentengeschillen

Het contactpunt voor online-consumentengeschillen (ODR-platform) verleent informatie en ondersteuning bij onlinegeschillen tussen consumenten en handelaars in Europa. U kunt bij het platform terecht voor: 

 • toelichting bij het gebruik van het ODR-platform voor consumenten, handelaars en instanties voor alternatieve geschillenbeslechting
 • hulp bij het indienen van een aanvraag voor een rechtstreeks gesprek met een handelaar die in de EU gevestigd is, of een klacht bij een erkend geschillenbeslechtingsorgaan dat een oplossing kan bieden of een beslissing kan nemen zonder de tussenkomst van een rechtbank
 • informatie over consumentenrechten in Europa.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

U kunt bij het Nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg terecht voor:

 • informatie over het Belgische en Europese gezondheidszorgsysteem
 • geplande en niet-geplande zorg in België en het buitenland:
  •  bv.Hoe krijg ik als EU-burger een behandeling in een andere EU-lidstaat?

Grensoverschrijdende arbeid

Het EURES-netwerk is een Europees netwerk van arbeidsbureaus. U kunt bij EURES terecht voor*:

 • informatie over arbeidsmogelijkheden en leef- en werkomstandigheden in België:
  •  bv.Ik ben een boekhouder uit een andere EU-lidstaat. Zijn er vacatures voor mijn beroep in België?
 • ondersteuning bij grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en rekrutering:
  •  bv.Onze organisatie wil mensen rekruteren in België. Hoe kunnen we ondersteuning krijgen om onze vacatures onder de aandacht te brengen?

*Vragen in verband met grensoverschrijdende arbeid in de Duitstalige Gemeenschap kunnen in het Duits beantwoord worden.

Een vraag voorleggen

Andere vragen

Hebt u een vraag of een probleem in verband met een ander domein dan de zes bovenstaande, raadpleeg dan de website YourEurope of klik op een van onderstaande links om de bevoegde diensten van de Belgische federale en regionale overheden te vinden:

De Belgische Diensten voor ondersteuning en probleemoplossing werden opgericht in het kader van de Single Digital Gateway-verordening (2018/1724).

Geef ons feedback