Hoe in België investeren?

Waar kunt u investeren?

Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn de drie gewesten die samen België vormen.
Elk gewest heeft zijn eigen sterktes en kenmerken.

Wilt u gratis advies en ondersteuning om een onderneming op te richten of te investeren?

  Richt u tot de dienst voor investering van het gewest:

Vlaams gewest

Waals gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
  • www.why.brussels

Wilt u gratis advies en steun op fiscaal vlak?

Richt u per mail tot de Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen van de federale overheidsdienst Financiën:

taxinvest@minfin.fed.be

FOD Financiën | Beleidsexpertise en ondersteuning | Internationale Investeringen en Zetelakkoorden

Wilt u advies over economische aangelegenheden?

Richt u tot de federale overheidsdienst Economie

Weet u niet tot wie u te richten?

Al de gewestelijke en federale diensten werken samen. Ze wisselen info uit en geven u het advies dat relevant is voor uw investering:

over procedures, belastingen,  belastingvoordelen, financiële compensaties, aanwerving, B2B contacten…

U bent steeds bij de juiste dienst.