Welke fiscale voordelen in België?

Maak kennis met het belastingsysteem en de verschillende verminderingen en vrijstellingen: 

  • nominaal tarief van 25% vennotschapsbelasting (20% voor kmo's). Het effectief tarief van de vennootschapsbelasting kan lager zijn door de hierna volgende verminderingen en vrijstellingen
  • de aftrek voor definitief belaste inkomsten (ontvangen dividenden worden voor 100% vrijgesteld, onder voorwaarden)
  • interesten kunnen afgetrokken worden indien u een lening aangaat voor het verwerven van de deelneming  
  • de investeringsaftrek voor investeringen in nieuwe activa
  • een vrijstelling van 85% van het netto-inkomen voor  innovatie-inkomsten van octrooien, auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrechten …
  • de overdracht van fiscale verliezen naar de volgende jaren onbeperkt in de tijd
  • een federale belastingvrijstelling voor een aantal subsidies toegekend door de gewesten

Andere voordelen:

  •  de verlegging van heffing van btw op ingevoerde goederen: u hoeft de btw niet voor te schieten en geen waarborg te betalen
  • verlaging van loonkost door verminderingen en vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing

Meer info op de website van de   FOD Financiën | Beleidsexpertise en ondersteuning | Internationale Investeringen en Zetelakkoorden