Welke fiscale voordelen in België?

Investeer in België en maak aanspraak op verschillende belastingaftrekken en -vrijstellingen:

 • de notionele intrestaftrek: aftrek van een fictieve interest op financiering met risicokapitaal  geeft u een lagere belastbare basis en dus ook een lager effectief tarief
 • de aftrek voor definitief belaste inkomsten
 • ontvangen dividenden worden voor 95% vrijgesteld
 • interesten kunnen afgetrokken worden indien u een lening aangaat voor het verwerven van de deelneming  
 • de investeringsaftrek voor investeringen in nieuwe activa
 • 8% voor KMO’s ongeacht het type investering
 • investeringen voor energiebesparing
 • investeringen voor R&D
 • een vrijstelling van 95% netto voor innovatie-inkomsten voor octrooien, auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrechten …
 • de overdracht van fiscale verliezen naar de volgende jaren onbeperkt in de tijd
 • de verlegging van heffing van btw op ingevoerde goederen: u hoeft de btw niet voor te schieten en geen waarborg te betalen
 • een federale belastingvrijstelling voor een aantal subsidies toegekend door de gewesten

Andere voordelen:

 • vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers
 • zelfde belastingberekening voor tewerkstelling via een Belgische inrichting of Belgische dochtermaatschappij

 

    U krijgt een interessant effectief belastingtarief dat lager is dan het nominale tarief van 33,99%.