De organisatie van de Belgische overheid

België is een constitutionele monarchie en een federale staat. Het land beschikt over een federale regering en een federaal parlement dat bestaat uit twee kamers, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

De federale staat is samengesteld uit drie gewesten en drie gemeenschappen die elk uitvoerende en wetgevende machten genieten. Deze samenstelling maakt het land enigszins complex, maar ze zorgt er ook voor dat enkele groepen mensen met verschillende culturele achtergronden en behoeften, en die bovendien verschillende talen spreken, toch vreedzaam kunnen samenleven.

De verdeling in gemeenschappen stoelt op de taal. De bevoegdheden van de gemeenschappen zijn persoonsgebonden. Bevoegdheden zoals onderwijs en cultuur vallen onder de gemeenschappen. België heeft een Vlaamse (Nederlandstalige) Gemeenschap, een Franse Gemeenschap en een Duitstalige Gemeenschap.

De verdeling in gewesten is gebaseerd op grondgebonden materies. Hier zijn de bevoegdheden van economische aard zoals werkgelegenheid, landbouw, leefmilieu, energie, huisvesting en zelfs buitenlandse handel. De Belgische gewesten zijn het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse gewest.

De website belgium.be geeft een dieper inzicht in de organisatie van de Belgische overheid.