Welke steun op fiscaal vlak?

De federale overheidsdienst Financiën biedt u:

Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen :

  • algemene en specifieke sector gebonden fiscale informatie over het Belgische belastingstelsel, in een vertrouwelijk kader

Cel Douane:

Ruling:

  • fiscale zekerheid dankzij bindende beslissingen over de toepassing van de belastingwet in uw dossier en de mogelijkheid om een voorafgaand informeel advies te vragen
  • hulp bij vergelijkbaarheidsstudies voor economische prijszetting voor KMO’s
  •  strikte vertrouwelijkheid en anonimiteit