Over deze site

Ondernemen in België

Het Belgische internet telt meer dan 1 200 officiële overheidswebsites. Talrijke instanties, op alle bestuursniveaus, zijn aanwezig op het web. Deze overheidssites hebben u heel wat te bieden: praktische informatie, transactionele diensten, downloadbare publicaties, contactgegevens, videofilmpjes … In België zijn de bevoegdheden voor economie, buitenlandse handel, werkgelegenheid en administratieve vereenvoudiging verdeeld over verschillende bestuursniveaus.

Sinds 1 januari 2010 is de Dienstenrichtlijn in de landen van de Europese Unie in werking getreden. Deze richtlijn over de vrijheid van vestiging van dienstverleners en het vrij verkeer van diensten op de interne markt wil  het leven van ondernemingen die in de Europese Unie diensten aanbieden of gebruiken vergemakkelijken. Het is in die context dat de site business.belgium.be gecreëerd werd. Deze site is niet alleen een centraal informatieloket voor alles wat met bedrijven te maken heeft, ze biedt ook een zoekmotor voor administratieve procedures die komen kijken bij het opstarten of het ontwikkelen van een commerciële activiteit in het land.

Al deze informatie wordt gepubliceerd en geüpdatet in directe samenwerking met de verschillende bevoegde bestuursniveaus.

Investeren in België

Naast deze praktische informatie over administratieve procedures, biedt de site business.belgium.be u ook algemene economische informatie over België, een reeks informatie over investeringskansen en de sterke punten van België en zijn drie gewesten.

De site business.belgium.be geeft u op een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier toegang tot heel wat overheidsinformatie die bedoeld is voor bedrijven. Deze site heeft tot doel spelers uit het bedrijfsleven, in België en in Europa, te helpen om informatie te vinden die nuttig is bij het opstarten en ontwikkelen van commerciële activiteiten.