Registers

Volgende registers zijn publiek of onder specifieke voorwaarden toegankelijk.

Met de "KBO Public Search" kan u de publieke gegevens van elke actieve onderneming en vestiging ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) opzoeken