Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Duurzaam ondernemen)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook wel duurzaam ondernemen genoemd, is 'een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbeteringen op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door systematisch economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dat proces.'

In het 'Referentiekader maatschappelijk verantwoord ondernemen in België' vindt u wat MVO inhoudt:

  • de aandachtspunten van MVO 
  • het belang van MVO voor de ondernemingen en haar stakeholders 
  • een overzicht van de belangrijkste instrumenten en internationale normen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in België

Op federaal niveau werd in het kader van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling een werkgroep opgericht die samen met vertegenwoordigers van de regionale overheden een meer gestructureerd beleid over maatschappelijk verantwoord ondernemen uitwerken. Dit kent zijn weerslag ondermeer in het 'Belgisch Referentiekader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' en het federale 'Actieplan MVO'.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de POD Duurzame Ontwikkeling  of op de website van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. Op de website van de ICDO zijn ook de verschillende documenten (zoals het Actieplan MVO) terug te vinden.

Voor meer informatie over één van de belangrijkste internationale instrumenten over maatschappelijk verantwoord ondernemen, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, kunt u terecht op de website van het Belgisch Nationaal Contactpunt (NCP).

In Vlaanderen kunt u terecht bij het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De website www.mvovlaanderen.be reikt u alle informatie, voorbeelden en instrumenten aan op het vlak van MVO. U verneemt er hier alles over en kunt ook zelf aan de slag.

Ook in Brussel is MVO aanwezig in diverse activiteitssectoren. Het is er de stuwende kracht achter de bedrijfsuitoefening van steeds meer ondernemingen. Meer informatie over MVO in Brussel vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer en meer ondernemingen van verschillende omvang en in allerhande sectoren (privé, publiek, sociale economie,…) ontwikkelen zich ook in Wallonië op het vlak van MVO. Op de website rse.wallonie.be (fr) vindt u meer informatie over de voordelen van dit concept en hoe u er zelf aan kunt beginnen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Europa

Ook Europa is al enige tijd actief op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zowel de 'DG Employment and Social Affairs', de 'DG Enterprise' als de 'DG Environment' hebben al verschillende initiatieven genomen. Een groenboek, twee mededelingen en een alliantie met het bedrijfsleven aangaande maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hier het bewijs van. Ook het Europees Parlement is actief rond het thema.

Een overzicht van de Europese ontwikkelingen en documenten kunt u vinden op de website www.euractiv.com. (en)

Een overzicht van de belangrijkste initiatieven aangaande maatschappelijk verantwoord ondernemen in de verschillende lidstaten van de Europese Unie kunt u terugvinden in het 'Compendium national public CSR policies in the European Union'. U kunt het 'Compendium' downloaden op de website van DG Sociale Zaken van de Europese Commissie. (en)