Maatschappelijk verantwoord investeren (MVI)

Maatschappelijk verantwoord investeren is een belangrijke hefboom voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het combineert traditionele financiële waarden met sociale en ethische criteria en leefmilieucriteria door ze op structurele, vrijwillige en transparante manier op te nemen in het investeringsbeheer (sparen en beleggen) en bij de uitoefening van de daaraan verbonden rechten. Overleg met de stakeholders maakt eveneens deel uit van dit proces.

Het 'Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren' ('Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment Forum', BELSIF) is een vzw die een belangrijke rol speelt op vlak van maatschappelijk verantwoord investeren. BELSIF heeft drie belangrijke doelstellingen: 

  • fungeren als kenniscentrum van duurzaam investeren in België 
  • optreden als promotor van duurzaam investeren in België 
  • functioneren als promotor van transparantie, rekenschap en kwaliteit binnen de sector.

De website van het BELSIF bevat niet alleen algemene informatie over MVI, publicaties en informatie over activiteiten, maar ook alles over de MVI-wetgeving in Europa (en) en alle MVI-statistieken van België en Europa.

U vindt op de website ook links naar de belangrijkste financiële instellingen, onderzoeksinstellingen en ngo’s die actief zijn in België rond MVI.