Detachering van werknemers

Met detachering kan een werkgever zijn werknemer naar het buitenland sturen om er voor een bepaalde tijd een dienstprestatie te verrichten. De arbeidsverhouding tussen de werkgever en de gedetacheerde werknemer blijft tijdens de volledige duur van de detachering behouden.

Meer info over sociale zekerheid bij detachering