Beroepen waarvoor beroepskwalificaties vereist zijn in België

In België moet u voor een aantal beroepen beroepskwalificaties bewijzen. U kan die beroepskwalificaties bewijzen met uw opleidingstitel en/of uw beroepservaring.

Hieronder vindt u:

De richtlijn 2005/36 voorziet een systeem van Europese beroepskaart. Die is bedoeld om de erkenning van beroepskwalificaties gemakkelijker en sneller te maken door het land van herkomst een aantal acties te doen nemen.

De betrokken beroepssector moet een aanvraag indienen om de beroepskaart voor een bepaalde activiteit in te voeren. De Europese Commissie moet dat dan goedkeuren. De beroepskaart is niet verplicht om uw beroepskwalificaties te bewijzen.

Als u kiest voor de beroepskaart, moet u vooraf contact opnemen met de bevoegde administratie in uw land van herkomst.

Voor elk beroep vindt u:

  • de gegevens van de bevoegde administratie;
  • de gegevens van de contactpersoon bij de bevoegde administratie;
  • een link naar de website van de bevoegde administratie waar u uitleg kan vinden over de procedure die u moet volgen om toegang te krijgen tot het beroep (bewijsmiddelen om uw beroepskwalificaties te bewijzen, aanvraagsysteem,…).

Voor meer informatie kan u terecht bij het Assistentiecentrum.

Assistentiecentrum
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid - Dienst Intellectuele beroepen en Wetgeving
North Gate - 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tél.: +32 (0)2 277 93 91
Email: BE_ASSIST@economie.fgov.be