• Wat wilt u weten over België?

  België is het kloppende hart van de Europese handelsmarkt en een belangrijke speler in de internationale handel.
  Het heeft een hoge levensstandaard, een open cultuur en diverse bevolking.
 • Waarom in België investeren?

  Vlaanderen, Wallonië, Brussel... de drie gewesten bieden toegang tot de Europese handelsmarkt, een logistieke infractructuur, hoogeschoolde en productieve werknemers, diversiteit en innovatie...
 • Beroepskwalificaties

  In België moet u voor sommige beroepen beroepskwalificaties bewijzen. De richtlijn 2005/36 voorziet een systeem van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties binnen de Europese Economische Ruimte.
 • Dienstenrichtlijn

  De Dienstenrichtlijn is een Europese wet die erop gericht is het zakendoen te vergemakkelijken voor bedrijven die in de Europese Unie diensten verrichten of afnemen.
 • Overheidsopdrachten

  Voor meer gedetailleerde informatie of nieuws over de wetgeving overheidsopdrachten.
 • Diensten voor ondersteuning en probleemoplossing

  U hebt een vraag of een probleem in verband met rechten, regels, verplichtingen of procedures die in de Europese of Belgische wetgeving vastgelegd zijn? Wij kunnen u helpen.
 • Productvereisten

  Bepaalde producten moeten voldoen aan Europese technische of andere vereisten voor export, import, gebruik of productie. Verordeningen 2019/515 en 2011/305 beschrijven deze vereisten. In bepaalde gevallen zijn er ook Belgische normen, waaraan producten moeten voldoen. Zoek deze vereisten op naam product.