Bruto nationaal product en bruto binnenlands product

Het bruto nationaal product (bnp) is het totale inkomen van de mensen die in een land wonen, ongeacht of ze in dat land of het buitenland werken. Het bnp per hoofd van de bevolking is een veelgebruikte maatstaf voor de grootte van een economie.
Het bruto binnenlands product (bbp) van een land of van een regio is de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd.
Het is een veel gebruikte maatstaf voor de welvaartscreatie van een land of regio.

Bovendien is het bbp een belangrijke referentiestatistiek. Het fungeert dikwijls als noemer om grootheden zoals onderwijsuitgaven in een juister perspectief te plaatsen. Het laat vergelijkingen toe met andere landen of regio's.

Cijfergegevens over het bbp van België vindt u op de website van de Nationale Bank van België (NBB).

Nationale en regionale rekeningen

De nationale rekeningen van België zijn opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). Het bruto binnenlands product is een kernvariabele die in het systeem van de nationale rekeningen wordt berekend.

De berekening gebeurt volgens drie invalshoeken: productie, inkomen en besteding tegen de lopende prijzen.

Meer informatie over de nationale rekeningen van België vindt u op de website van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR).

De regionale rekeningen bevatten gegevens over de indicatoren per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens voor de gewesten, de provincies en de arrondissementen.

Op de website van de NBB vindt u hierover ook informatie: Nationale rekeningen en Regionale rekeningen.

Het bbp en statistieken in de gewesten

De studiedienst van de Vlaamse Regering hecht belang aan de verspreiding van juist en up-to-date cijfermateriaal.
Meer informatie over de economie in Vlaanderen en andere statistische gegevens vindt u op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Een overzicht van de statistieken over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het 'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique' (IWEPS) is een instelling van openbaar nut die statistische gegevens over Wallonië verzamelt.
Meer informatie over de statistische gegevens over Wallonië (fr) vindt u op de website van het IWEPS.