Prijsindex

Indexcijfers

De tabellen met indexcijfers op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie omvatten alle cijfergegevens over:

Deze tabellen worden maandelijks bijgewerkt. Het officiële indexcijfer is het cijfer dat gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad van de betrokken maand.

De consumptieprijsindex geeft het verloop weer van het prijspeil van een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. 'De index' meet de prijsevolutie van de goederen en diensten die de gezinnen consumeren. Dit indexcijfer wordt maandelijks bepaald aan de hand van de waarde van een 'korf' met de belangrijkste consumptiegoederen en diensten. Het verloop van de indexcijfers toont de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

Uit het indexcijfer van de consumptieprijzen, dat rekening houdt met het prijsverloop van alle goederen en diensten, wordt nog een ander indexcijfer afgeleid, het zogenaamde gezondheidsindexcijfer. Dit cijfer houdt geen rekening met de prijs van tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel.

Het gezondheidsindexcijfer wordt hoofdzakelijk toegepast voor de indexering van de huurprijzen, ongeacht of het gaat om onroerende goederen die gebruikt worden als woning of voor commerciële doeleinden.

Het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen is een maatstaf die een correcte vergelijking mogelijk maakt tussen de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie.
Uit de geharmoniseerde indexcijfers van de lidstaten wordt door Eurostat tevens een GICP van de Eurozone (alsook van de hele Europese Unie) berekend.

Meer informatie over consumptieprijzen en indexcijfers vindt u ook op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, onder de vorm van verschillende tabellen en overzichten.

Inflatie

Inflatie is de waardevermindering van het geld door de zogenaamde loon- en -prijsspiraal. Deze spiraal is het voortdurend toenemen van lonen en prijzen door wederzijdse beïnvloeding.
Inflatie wordt uitgedrukt in procent. Ze wordt gemeten aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Een inflatie van twee of drie procent per jaar heet een normale of lage inflatie. Als de lonen gelijk met de inflatie stijgen, dan blijft de koopkracht hetzelfde. Als de lonen niet in gelijke mate met de inflatie stijgen, dan daalt de koopkracht en vice versa.
Het handhaven van een lage inflatie is een belangrijk doel van de instantie die het uitgeven van het geld beheert en bijgevolg het monetair beleid voert. In Europa is dat de Europese Centrale Bank (ECB).

Een overzicht van de jaarlijkse inflatie in België vindt u op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.