Biotechnologie

In België zijn meer dan 140 biotechnologiebedrijven actief (7% van de Europese biotechbedrijven). De Belgische bedrijven zijn goed voor 16% van de Europese omzet en voor nagenoeg 10% van de Research & Development-uitgaven.

De ontwikkeling van de biotechsector in België heeft aanleiding gegeven tot een aantal biotechnologieclusters. Deze clusters brengen een aantal universiteiten, bedrijven en organisaties samen die actief zijn in de biotechnologie.

Universiteiten en bedrijven

De universiteitsdepartementen spelen een belangrijke rol in het proces van de technologische transfers. De samenwerking tussen deze departementen geeft aanleiding tot een intensieve uitwisseling van kennis en clustering, die als een belangrijke stimulans kan worden beschouwd voor de verdere ontwikkeling van deze sector.

Het aantal biotech spin-offbedrijven in België neemt alsmaar toe. De meeste Belgische biotechbedrijven zijn gegroepeerd in en worden vertegenwoordigd door Bio.be, die de biotechindustrie op federaal en Europees niveau vertegenwoordigt.

In Vlaanderen

Vlaanderen kan prat gaan op een lange en bewezen ervaring op het vlak van ontdekking en innovatie in biotechnologie. De biotechindustrie in Vlaanderen realiseerde belangrijke doorbraken op het vlak van de genetica en de plantkunde. Heel wat Vlaamse biotechbedrijven zijn daardoor belangrijke spelers geworden op de internationale markt.

De bedrijven en onderzoeksinstituten zijn geconcentreerd in Gent, Leuven en Mechelen. Een van de belangrijkste drijfveren achter het wetenschappelijk onderzoek is het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Ook het onderzoeksinstituut FlandersBio (en) is een drijvende kracht op dat vlak.

In Wallonië

Wallonië heeft biotechnologiecentra in Luik, Charleroi, Bergen, Ottignies, Gembloers en Namen. Een goed voorbeeld van gebundelde inspanningen is de samenwerking tussen het Directoraat-Generaal Technologie, Onderzoek en Energie (DGTRE), het Waals Exportagentschap (AWEX), het 'Office for Foreign Investors' (OFI) en de belangrijke financiële afdeling van de plaatselijke autoriteiten.

Wallonië gaat verder op haar elan van wetenschappelijk vernieuwer. Hightechbedrijven hebben de rol van de zware industrie overgenomen. Bovendien zijn alle 'key biotechnology sectors' vertegenwoordigd in Wallonië, onder de vorm van zowel bedrijven als onderzoekscentra.

In Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een zeer aantrekkelijke en opkomende biotechnologische sector ontwikkeld. Het succes van deze activiteiten is toe te schrijven aan de nauwe samenwerking tussen de universiteiten en de industrie, en aan de steun van de gewestelijke instanties.

Het Brussels Agentschap voor de Onderneming heeft een aparte website ontwikkeld die volledig gewijd is aan de biotechsector in Brussel: 'Biotech in Brussels' (en).