Personeel aanwerven

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona)

Met de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) kan de werkgever de aanwerving en uitdiensttreding van een werknemer elektronisch aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Dimona is verplicht voor alle werkgevers, de overheidsdiensten inbegrepen.

Meer info over Dimona op:

U kunt een Dimona indienen via de portaalsite van de sociale zekerheid