Oprichting van een vennootschap

U bent van plan uw eigen professionele activiteit op te starten? Uw eerste initiatief zal erin bestaan de juridische structuur te kiezen die het meest geschikt is voor uw project, waarbij u kunt kiezen uit twee opties om uw zelfstandige activiteit uit te oefenen:

  • de individuele onderneming (zelfstandige als natuurlijke persoon)
  • de vennootschap (rechtspersoon)
  • het bijkantoor

Elke formule heeft zijn voor- en nadelen en uw keuze zal belangrijke gevolgen hebben voor de toekomst van uw onderneming. Om u bij uw keuze te helpen, kunt u de website van de federale overheidsdienst Economie raadplegen.

Indien u hebt gekozen voor de oprichting van een vennootschap, moet u nog kiezen welk type.

Eens u de keuze hebt gemaakt, kunt u aan de slag met het ondernemen van de nodige stappen om uw vennootschap op te richten, meer bepaald door het opstellen en neerleggen van de statuten van uw vennootschap:

Naast de oprichting van een dochtervennootschap kan een buitenlandse vennootschap haar activiteiten in België ontplooien via de opening van een bijkantoor: