Productvereisten

Normen en technische voorschriften

Bepaalde producten moeten voldoen aan Europese technische of andere vereisten voor export, import, gebruik of productie. Verordeningen 2019/515 en 2011/305 beschrijven deze vereisten. In bepaalde gevallen zijn er ook Belgische normen, waaraan producten moeten voldoen.

Zoek in de gegevensbank de vereisten op naam product. 

Gegevensbank producten