Ondernemingsloket

De ondernemingsloketten oefenen in het kader van de dienstenrichtlijn de taak van één-loket uit. U kan aan een één-loket vragen om de vergunningen en toelatingen die u nodig heeft, in uw plaats aan te vragen bij de bevoegde instanties.

De adressen van de ondernemingsloketten vindt u op de website van de FOD Economie.