Algemene rechtsmiddelen

Als u in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, moet u een aantal procedures doorlopen. Indien u een beslissing van een administratieve overheidsdienst wil aanvechten en de informatiefiche in de proceduregids  geen specifieke rechtsmiddelen vermeldt, dan is de Raad van State bevoegd.

Voor consumentengeschillen en –klachten kan u terecht bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De rechtbank van koophandel is een gespecialiseerde rechtbank, die bevoegd is om uitspraken te doen in handelsconflicten en handelszaken.

De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank met heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle hoven en rechtbanken in België.