Uw bedrijf oprichten

Om uw onderneming op te richten in België dient u een aantal administratieve stappen te zetten, waarvan de meest courante de volgende zijn:

 • Oprichting van een vennootschap
 • Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Btw-identificatie
 • Aansluiting bij een sociale verzekeringskas
 • Aangifte als werkgever
 • Aangifte aanwerving (eerste) loontrekkende
   

  U kunt deze stappen elektronisch (online) verrichten bij de bevoegde overheid of naar een uniek loket gaan. In het kader van de Dienstenrichtlijn zijn het in België de ondernemingsloketten die de taken van het uniek loket vervullen. U kunt bij een uniek loket een aanvraag indienen voor alle vergunningen of toelatingen die u nodig hebt.


  Beroepskwalificaties

  In België is het uitoefenen van bepaalde beroepen onderworpen aan voorwaarden met betrekking tot de beroepskwalificatie. Richtlijn 2005/36/EG maakt een wederzijdse erkenning van de beroepskwalificaties binnen de Europese Economische Ruimte mogelijk.


  Vergunningen en toelatingen

  Om de voorwaarden, vergunningen en toelatingen te kennen die in België verbonden zijn aan de uitoefening van uw activiteiten, raadpleeg de webpagina start.business.belgium.be.


  Tijdelijke en occasionele dienstverlening zonder vestiging in België

  De Dienstenrichtlijn voorziet in de mogelijkheid voor ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie om tijdelijk en occasioneel diensten te verrichten in een andere lidstaat zonder zich er te moeten vestigen. Het tijdelijke en occasionele karakter van de prestatie wordt geval per geval beoordeeld door het onthaalland, onder meer in functie van de duur, de frequentie, de periodiciteit en de continuïteit van de prestatie.

  Onder bepaalde voorwaarden dient u uw beroepskwalificatie niet te bewijzen.

  Aangezien de uitoefening van een aantal activiteiten onderworpen kan worden aan het bekomen van een voorafgaande toelating of vergunning, zelfs voor de tijdelijke en occasionele dienstverleners, kunt u de webpagina   start.business.belgium.be raadplegen.

  U kunt zich op elk moment richten tot een uniek loket om inlichtingen te bekomen, evenals hulp bij de administratieve stappen die u moet vervullen in functie van het type activiteiten die u gaat verrichten.