Bevolking

Als u op zoek bent naar statistieken over de bevolking in België, dan vindt u hier de antwoorden op uw vragen:

  • Hoeveel inwoners telt een bepaalde gemeente, provincie, gewest in België? 
  • In welke mate is het bevolkingsaantal (in een bepaalde gemeente, provincie, gewest of heel België) in de afgelopen jaren veranderd door geboorte, sterfte, immigratie of emigratie? 
  • Hoe zullen de verschillende bevolkingscomponenten evolueren in de toekomst? 

Onder de rubriek Bevolking op de website van de Algemene Directie voor Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie zijn volgende onderwerpen te vinden: 

  • Bevolking op een bepaalde datum volgens woonplaats, leeftijd en geslacht, burgerlijke stand, nationaliteit, … 
  • Evolutie van de bevolking tijdens het jaar: aangroei, geboorten, overlijdens 
  • Bijzondere informatie over de componenten van de loop van de bevolking: geboorten en vruchtbaarheid, overlijdens, sterfte en levensverwachting, interne en internationale migratie, nationaliteitswijzigingen, huwelijken en echtscheidingen 
  • Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 
  • Andere onderwerpen, zoals namen en voornamen, adopties, euthanasie, crematies, lengte en gewicht van de bevolking …

De Studiedienst van de Vlaamse Regering  biedt ook cijfers over de bevolking (Beleidsdomein Demografie). De demografische cijfers (volgens bestuurlijk arrondissement, gemeente, gewest of provincie) handelen over bevolkingsdichtheid, ontgroening en vergrijzing, bevolkingsvooruitzichten, huishoudens, levensverwachting, loop van de bevolking, samenlevingsvormen en vruchtbaarheidscijfers.

Cijfers over de bevolking en huishoudens in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) vindt u op de website van het BHG. Het thema is hier opgesplitst in drie onderdelen: de structuur van de bevolking, de loop van de bevolking en de huishoudens.

De demografiecijfers van het 'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique' (IWEPS) (fr) gaan over bevolkingsdichtheid, huishoudens, sterfte en vruchtbaarheid, loop van de bevolking, bevolkingsvooruitzichten, structuur van de buitenlandse bevolking, structuur van de vrouwelijke bevolking, structuur van de mannelijke bevolking, structuur van de totale bevolking.