Vrije tijd en media

Cijfers over vrijetijdsbesteding en media kunnen van belang zijn voor u en uw onderneming. Via onderstaande links vindt u dan ook een antwoord vragen zoals:

  • Waaraan besteden Belgen hun vrije tijd? 
  • Hoe evolueert het toerisme en het hotelwezen in België? 
  • Hoeveel procent van het huishoudbudget besteden de Belgen aan sport en cultuur?

Onder de rubriek Arbeidsmarkt en Levensomstandigheden van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) vindt u ook statistieken over de tijdsbesteding van de Belgen.

In deze rubriek vindt u informatie over de vakanties van de Belgen op basis van het jaarlijkse reisonderzoek. Aansluitend hierbij geeft de statistiek van het toerisme en het hotelwezen cijfers over het aantal aankomsten en overnachtingen per gemeente en over het aantal vestigingen en de capaciteit.

De website van de Studiedienst van de Vlaamse overheid bevat statistieken over de beleidsdomeinen sport, cultuur, toerisme en media in Vlaanderen.

De website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat statistieken over vrijetijdsbesteding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van:

U vindt een tabel met cijfers over vrijetijdsbesteding in Wallonië (fr) terug op de website van het 'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique' (IWEPS) onder de subrubriek 'Sport, culture et loisirs' van 'La Wallonie en bref'.