Leefmilieu

  • Hoeveel bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur de afgelopen jaren? 
  • Welke en hoeveel misdrijven tegen het milieu worden er gepleegd in België? 
  • Hoe evolueerde de oppervlakte van de verschillende bestemmingscategorieën in de gewestplannen?

Op deze en andere vragen vindt u een antwoord in de statistieken over het leefmilieu en aan het leefmilieu gerelateerde onderwerpen.

In de pijler 'Leefmilieu' komen allerhande zaken aan bod die een verband hebben met de leefomgeving. De bronnen voor de cijfers zijn even divers; een deel wordt door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) verzameld, een deel komt van de gewesten, een deel van Europa en nog een ander deel van andere internationale, federale en regionale instellingen.

De website van de Studiedienst van de Vlaamse overheid bevat verschillende statistieken die over het leefmilieu gaan: (beleidsdomeinen) energie, milieu & natuur, monumenten en landschappen, platteland en ruimtelijke ordening.

De website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat statistieken over de volgende leefmilieugerelateerde onderwerpen:

Op de website van het 'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique' (IWEPS) vindt u statistieken over het Leefmilieu in Wallonië (fr).